Inarto logo

Inarto Architecten neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Dit document legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Inarto Architecten CVBA, Sint-Jobsstraat 233, 2200 Herentals met ondernemingsnummer BE 0666 509 071.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met ons bureau info@inarto-architecten.be. Voor vragen die verder gaan dan algemene inlichtingen kunnen wij u vragen uzelf te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Inarto Architecten persoonsgegevens?

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens wanneer u als klant een beroep doet op onze diensten of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer "klantenbeheer".

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, onder de noemer "leveranciersadministratie".

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten onder de noemer "boekhouding".

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen, onder de noemer "communicatie" of "public relations".

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Inarto Architecten?

Wij verzamelen, bewerken en bewaren enkel die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet: uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van onze boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt Inarto Architecten uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens via papieren of elektronische formulieren die u mogelijk zelf invult. Dit kan ook gebeuren via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Wij kunnen u steeds meedelen waar wij uw gegevens hebben verkregen.

Wat zijn de principes voor de verwerking van persoonsgegevens door Inarto Architecten?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking van onze boekhouding.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen (tijdelijke vereniging, ir. Stabiliteit, ir. Technieken,…) waar ons architectenbureau mee samenwerkt.

Soms zijn wij verplicht om persoonsgegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de noodzakelijke voorwaarden voor een dergelijk verzoek is voldaan.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de betreffende website.

Inarto gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en u een optimale gebruikerservaring hebt. Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Verzamelen gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Dit biedt ons inzicht waardoor wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan uw wensen. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de Inarto-website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Inarto Architecten gebruikt volgende cookies

Cookie

Doel van de cookie

Levensduur

Sessie-cookie

Bewaart sessie-informatie.

Tot sluiten browser

Agreed Cookie

Gaat na of het cookiebeleid is goedgekeurd.

1 maand

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te meten.

2 jaar

Sociale media

Facebook, YouTube, Instagram en andere sociale mediakanalen plaatsen hun eigen cookies om hun inhoud correct weer te geven op de site.

Verschillend; zie de websites van deze bedrijven

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij ons bureau: info@inarto-architecten.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Inarto Architecten uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Inarto Architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige privacy policy wordt eveneens opgenomen op de website.