Inarto logo

AANPAK

Verkennend gesprek

In een eerste verkennend gesprek kijken we naar de vereisten en wensen van de klant. Hierbij informeren we ook naar het vooropgestelde budget. Indien het over een verbouwing gaat, proberen we steeds af te spreken in het te verbouwen pand, zodat we direct een inzicht krijgen in de uit te voeren werken. Dit verkennend gesprek is vrijblijvend en peilt naar de verwachtingen.

Opmeting

Indien het over een te verbouwen woning gaat, verkiezen wij om deze eerst op te meten, zodat we van correcte digitale plannen kunnen starten. Op deze manier zijn we 100% zeker van de details in uw gebouw.
(Voor nieuwbouwprojecten is dit niet nodig.)

Ontwerpbespreking

Vooraleer we kunnen starten met het voorontwerp, zitten we nog even samen om al uw wensen in detail te overlopen.

Voorontwerp

Wij geven vorm aan uw woning of interieur op basis van de informatie die wij uit onze gesprekken hebben meegenomen en de verwachtingen die u schetste bij de ontwerpbespreking. Wij maken een op maat uitgewerkt ontwerp en een correcte kostenraming. Deze bespreken we dan met u en passen aan waar nodig.

Bouwaanvraag

Wanneer het ontwerp definitief is, nemen wij ook het indienen van de bouwaanvraag op ons. Zo hoeft u niet wakker te liggen van de administratieve documenten en plannen. Deze worden samen met u overlopen en ondertekend door architect en opdrachtgevers.

De aanbesteding

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten schrijven we verschillende aannemers aan, aan de hand van een meetstaat.
Wij vergelijken en controleren de ontvangen offertes op hun volledigheid. Als er een werk wordt toegewezen, maken we een overeenkomst tussen klant en aannemer op.
Bij een interieurproject helpen we de klant met het selecteren van allerlei materialen. U kan kiezen, alleen of samen met ons, bij verschillende winkels waarmee wij samenwerken en waarvan we zeker zijn dat ze kwalitatieve producten aanbieden.

Uitvoeringsplan

De aannemers en de andere vakmensen die aan uw project werken, hebben gedetailleerde informatie nodig om uw plannen te realiseren. Hiervoor zijn details rond maatvoering, uitvoering en principe van belang. Wij maken uitvoeringsplannen in samenspraak met de verschillende installateurs.

Planning

Vooraleer we effectief van start gaan, maken we een planning in samenspraak met de verschillende aannemers. Gedurende de werken houden wij deze nauwlettend in het oog en sturen we, waar nodig, hier en daar bij. Wij organiseren en coördineren de werken zo dat ze binnen een realistische tijdspanne worden afgehandeld.

Werfopvolging

Zowel u, wij, als de aannemer zelf halen voordeel uit een strikte werfopvolging. Wij komen tijdig tussen en stellen oplossingen voor bij problemen. Ons motto? “Beter voorkomen dan genezen.” Wij voeren controles uit qua timing, kwaliteit en budget. Zo kunt u met een gerust gevoel alle werken laten uitvoeren.

Eindcontrole en opvolging

Na afloop van de werken overlopen we deze samen met de bouwheer. De eventuele gebreken worden opgesomd in een opleveringsverslag en gecommuniceerd aan de desbetreffende aannemers.

Voordelig combineren

Laat u zowel de prijsaanvraag, offertevergelijking als de werfopvolging bij Inarto Architecten doen? Wij garanderen u dat u voordelen in timing en kwaliteit, maar ook budget zult ervaren!

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Contacteer ons snel via het contactformulier!